Uvajanje in razvoj programskih rešitev

Informacijske rešitev (ERP, CRM, DMS) uvajamo skladno z uveljavljenimi metodologijami. Vedno najprej proučimo posebnosti poslovanja naročnika in prepoznamo njegove ključne poslovne procese. Skupaj pripravimo nabor uporabniških zahtev, ga uskladimo in oblikujemo predlog informacijske rešitve.  Nato sledita konfiguriranje in uvajanje rešitve.

Prilagodimo se naročnikom

V kolikor poslovno informacijskih potreb naročnika ni možno zadostiti z obstoječimi programskimi produkti, posamezne funkcionalnosti lahko prilagodimo ali dodamo nove. Imamo močno razvojno ekipo, v kateri so poleg programerjev tudi svetovalci s poslovno informacijskimi znanji.