Masovne kalkulacije (Billing)

Vodeći smo ponuđač informacijskih rješenja za prikupljanje podataka iz raznih mjernih uređaja i izradu računa. Prisutni smo na području masovne nabave:

Komunalije

Program je fleksibilan i omogućuje različite načine naplate (voda, kanalizacija, otpad itd.).

Energetika

Obračun električne energije i plina

Industrija

Analiza industrijskih podataka

Prilagođena rješenja

Nudimo informacijska rješenja prilagođena potrebama klijenta

Integracija

Programsko rješenje je podržano s nekoliko sučelja za povezivanje s drugim informacijskim sustavima (SAP, IS21, GIS) te podržava izvoz dokumenata u nekoliko formata (eSlog, XML). Online portal korisnicima Vaših usluga omogućuje uvid u potrošnju i unos stanja brojila.

steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone.

Uključuje sučelja za radio očitanje brojila, bilježenje potrošnje putem online portala ili prikupljanje podataka o broju odvoza za smetlare putem online servisa. Svi ovi podaci prije unosa u sustav provjeravaju se prema očekivanim i prošlim količinama, vanjskim temperaturama i drugim utjecajnim okolnostima. Uz pomoć odstupanja i indeksa formiraju se liste potencijalnih pogrešaka koje se kasnije mogu dodatno proučavati.

Program je fleksibilan i omogućuje više različitih načina naplate. Poznaje sve kombinacije glavnih, subtraktivnih i aditivnih mjernih uređaja u nekoliko razina. U mjesecima kada brojila nisu očitana može naplatiti akontacije, a kada se očitaju može obračunati razlike ili napraviti preplate. Razlika između glavnog i odbrojavajućeg brojača može se rasporediti na različite načine: po udjelu potrošnje (%), po površini, ravnomjerno ili po drugim parametrima. Prilikom obračuna usluga može se uzeti u obzir potrošnja brojila, snaga brojila ili količine iz ugovora. Obračuni mogu biti: redovni, mjesečni, jednokratni, godišnji, polugodišnji ili vremenski ograničeni.

Računi

Računi se mogu pripremati i izdavati u različitim formatima i to kao obične, zbirne ili posebne uplatnice. Također možemo pripremiti datoteku za ispis posebnih računa ili datoteku za automatska izravna terećenja. Dostupni su nam i razni ispisi kao što su: ispis fakturirane i plaćene realizacije, analize po različitim grupama usluga, sustavima, naseljima, općinama, profitnim centrima ili drugim klasifikacijama.

Zapisi

Programski paket uključuje brojne evidencije koje omogućuju cjelovito upravljanje podacima o kupcima, kontakt osobama, priključcima, suglasnostima, ugovorima, mjerno-prihvatnim mjestima, snazi, spremnicima, uslugama, podjeli troškova, mjernim uređajima, potrošnji, bilješkama, raznoj dokumentaciji itd. .