Prostorno predstavljanje podataka (GIS)

Razvijamo alate za obogaćivanje prikaza prostora podacima koji pomažu javnim tvrtkama u operativnom radu i strateškim odlukama upravljanja. Rješenja uspostavljamo u bliskoj suradnji s klijentom. Integracija GIS alata s podacima naručitelja ključna je za uspješnu provedbu ovakvih projekata.

Rješenja za vođenje katastra gospodarske javne infrastrukture

Rješenja za izvještavanje o opskrbi pitkom vodom te odvođenju i pročišćavanju otpadnih voda

QGIS aplikacija za analizu podataka i web aplikacija za terenske uvide

QGIS obrazovanja

Prikaz i analiza podataka u prostoru uključuje:

  • Prikaz i statistička obrada računovodstvenih podataka
  • Godišnje izvješćivanje IJSVO u skladu s uputama MOP-a
  • Vođenje katastra gospodarske javne infrastrukture
  • Izrada vlastitih karata, online prikazi, podaci na prijenosnim uređajima
  • Napredno prikupljanje podataka o naplati