Informatizacija poslovnih procesa (ERP)

Integrirani informacijski sustav IS21 je ERP programsko rješenje za informacijsku podršku poslovnim procesima. Sastoji se od nekoliko modula koji podržavaju sve poslovne funkcije tvrtke. Omogućuje jednostavno i postupno uvođenje. Budući da je sustav integriran, svaki se poslovni događaj upisuje samo jednom. Posljedično, to znači manje napora pri unosu podataka, veću ažurnost, veću transparentnost poslovanja i, ne manje važno, mogućnost donošenja poslovnih odluka temeljenih na podacima.

Metodologija

IS21 se uvodi prema utvrđenim metodologijama. Prvo upoznajemo Vaše ključne poslovne procese i sve specifičnosti Vašeg poslovanja. Zatim slijedi definiranje informacijskih potreba i očekivanja u odnosu na pojedine uloge u procesima. Nakon izrade rješenja i usuglašavanja s naručiteljem slijedi izvedba. Potonje uključuje instalaciju sustava IS21, konfiguraciju pojedinih modula i obuku osoblja.

IS21 se sastoji od sljedećih modula:

Financije i računovodstvo

Glavna knjiga sa stanjem konta kupaca i dobavljača
Naplata primljenih faktura i likvidacija
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Blagajno poslovanje
Dugotrajna imovina
Kontrola potraživanja

Plaće i osoblje

Evidencija ljudskih resursa
Obračun plaća i drugih naknada

Materijal i skladišni poslovi

Nabava - upiti i narudžbe dobavljačima
Planiranje materijala
Skladišno poslovanje podržano i mobilnim aplikacijama

Proizvodnja s prodajom

Prodajne ponude i narudžbe kupaca
Radni zadaci za uslužne i proizvodne djelatnosti
Izdavanje računa